CNV: mensenhandel goederenvervoer uit

0
535


CNV26 maart 2011

CNV Vakmensen vraagt nadrukkelijk aandacht voor de omstandigheden waaronder Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs in het Rotterdamse havengebied hun werk moeten doen.

De arbeidsomstandigheden van Oost-Europese chauffeurs raken niet alleen de betrokken chauffeurs, zij ondermijnen op den duur de gehele bedrijfstak, aldus CNV Vakmensen. SP’er Paul Ulenbelt bekeek zaterdag op uitnodiging van het CNV met eigen ogen de situatie en kondigde aan Kamervragen over dit onderwerp te zullen stellen.

Geen werk en geen goede leefomgeving
In dit geval gaat het vooral om de periode dat er geen werk is en om het gegeven dat de chauffeurs staan te wachten op een vracht. Bestuurder Marcel Hoogendijk van CNV Vakmensen: “Vaak dagen achtereen moeten deze mensen wachten bij hun truck. Zonder enige redelijke sanitaire voorziening, maar ook zonder de mogelijkheid om ergens te verpozen. De cabine en een kleine cirkel rondom de vrachtwagen is het leefgebied. En dan biedt wodka nog wel eens een uitwijk.”

Striktere naleving
“Deze mensen zijn volledig afhankelijk gemaakt van hun werkgever. De wet op de mensenhandel verbiedt zo’n omgang met je werknemers. We willen dat de politici aandringen op striktere naleving van de wet. CNV Vakmensen heeft zelf inmiddels contacten met de taskforce tegen mensenhandel van Justitie.”

Eerlijke concurrentievormen in geding
Nederlandse werkgevers in het beroepsgoederenvervoer, die wel proberen hun mensen volgens cao-richtlijnen het werk te laten doen, raken vrachten kwijt, aldus Hoogendijk. “Voor hongerlonen en onder Oost-Europese toestanden staan buitenlandse chauffeurs lijdzaam te wachten op vracht. De winsten gaan naar de bazen, waaronder ook Nederlandse overigens, die het niet zo nauw nemen met de regels. En die zitten in hun Mercedessen en villa’s te genieten van hun weelde en bekommeren zich niet om het personeelswelzijn. Wij willen voorkomen dat die buitenlandse chauffeurs nog langer zo hun werk moeten doen. Maar ook dat de Nederlandse bedrijfstak langzaam afglijdt naar deze standaard, want immers op termijn nog de enige manier om geld te verdienen.”

Bron: CNV Vakmensen, 26 maart 2011