Chemie komt bijna 30.000 werknemers tekort

0
795

Ondanks de crisis heeft de chemie veel vacatures. In 2020 is er zelfs een tekort van bijna 20 duizend mbo’ers, ruim 4 duizend hbo’ers en 5 duizend academici in de chemie en procesindustrie.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Duo Market Research, uitgevoerd in opdracht van de VNCI. De vereniging roept daarom studenten op chemie te gaan studeren, terwijl de sector haar aantrekkingskracht moet vergroten.

> Online discussie op LinkedIn

Op dit moment is er al een werknemerstekort van enkele honderden chemici, en dit zal de komende jaren flink toenemen. Gemiddeld zijn er tussen nu en 2020 op mbo-niveau jaarlijks 3453 nieuwe werknemers nodig, terwijl er maar 767 instromen. Van hbo-chemici zijn er ieder jaar 1140 nodig, en slechts 320 komen er daadwerkelijk binnen. Ook op academisch niveau is de vraag met 894 ook veel groter dan de aanwas van 131 chemici. Een gedeelte van dit probleem wordt veroorzaakt doordat veel afgestudeerde scheikundigen niet in de chemie gaan werken.

Innovatief en creatief
Maar zelfs als alle gediplomeerde chemici in de sector gaan werken, is er nog sprake van een tekort op alle niveaus. De VNCI benadrukt daarom dat studenten een mooie toekomst tegemoet gaan als zij chemie gaan studeren en in de sector komen werken. “Vooral laboranten en procestechnologen op mbo-niveau zijn bijna zeker van werk, maar ook de vraag naar hbo-analisten en academische onderzoekers is en blijft groot”, weet Nelo Emerencia, manager onderwijs bij de VNCI. “In de chemie werken betekent innovatief bezig zijn in een hoogtechnologische industrie waar innovatieve en creatieve mensen hun talenten kunnen benutten. Als ik vandaag zou gaan studeren, zou ik het wel weten.”

Ook steekt de vereniging haar hand in eigen boezem. Emerencia: “Er studeren veel meer mensen in de chemie af dan dat er in onze sector komen werken. De industrie moet daarom haar aantrekkingskracht vergroten. Dit kan zij bijvoorbeeld doen door de carrièremogelijkheden beter in beeld te brengen. Daarnaast is de industrie al druk bezig om samen met de overheid en het onderwijs het enthousiasme voor chemie-opleidingen te vergroten, bijvoorbeeld via de Topsector Chemiebeurs voor getalenteerde studenten.”

Uitstroom, vergrijzing en uitbreiding
Het was voor het eerst dat de chemische en -procesindustrie zo grootschalig in kaart hebben gebracht hoe vraag en aanbod van personeel zich de komende jaren ontwikkelen. Aan de ene kant werd voor alle chemiestudies op mbo, hbo en wo geturfd hoeveel leerlingen een diploma halen en in de chemie gaan werken. Aan de andere kant vertelde een representatieve groep van bijna 400 bedrijven hoeveel chemici zij tussen nu en 2020 verwachten nodig te hebben vanwege uitstroom, vergrijzing en uitbreiding.

De Topsector Chemie werkt er hard aan om te zorgen dat meer veelbelovende scholieren kiezen voor een opleiding scheikunde of scheikundige technologie. Dat is nodig om het tekort op de arbeidsmarkt aan goede afgestudeerde scheikundigen in Nederland te verminderen. Om studenten te stimuleren chemie te studeren, is daarom de Topsector Chemiebeurs in het leven geroepen. Hierbij ontvangen getalenteerde studenten tijdens hun studie € 500 per maand van bedrijven die naast een beurs ook praktijkervaring bieden.

Bron: VNCI, 30 mei 2013