Certificering loont door risicobeperking én commerciële kansen

0
138

Werkgevers: certificering loont door risicobeperking én commerciële kansen
Certificering
Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft onderzoek laten doen naar de behoefte en motieven rondom externe certificering binnen de flexbranche. Aan het onderzoek werkten bijna 200 werkgevers en werknemers uit de branche mee.

Vlak voor de start van de coronacrisis waren de resultaten bekend. Hoogste tijd om deze te delen. Waarom kiezen werkgevers en werknemers voor externe certificering?
SEU, Stichting Examens Uitzendbranche
Werkgevers: beter advies, meer kansen en minder risico’s
Een meerderheid van de deelnemende werkgevers noemt het beter adviseren en het verminderen van risico’s de voornaamste motivatie om te kiezen voor externe certificering. ‘Een opleiding afronden zonder diploma, kan soms net iets te vrijblijvend zijn. Met de toetsing beklijft het geleerde beter. Het doet iets met het zelfvertrouwen van medewerkers’, zijn veelgenoemde reacties. Een aantal respondenten geeft aan dat zij te weinig weten over de mogelijkheden van externe certificering. Ook speelt het kostenaspect en een gebrek aan tijd om op te leiden een rol. Marco Bastian, directeur NBBU, zegt hier desgevraagd over: ‘Mensen realiseren zich vaak niet dat de investering in tijd vaak leidt tot meer efficiency en dus meer tijd.’

Werknemers: aantoonbare kennis, beter advies en meer kansen
Liefst 80% van de werknemers geeft aan dat zij het heel belangrijk vinden dat hun kennis van wet- en regelgeving aantoonbaar en up-to-date is.

Veel respondenten zien het behalen van het SEU-diploma als éénmalig. Tegelijk geven zij daarbij aan dat de behoefte aan herhaling er is, als veranderende wet-en regelgeving daarom vraagt. Het geeft werknemers meer zelfvertrouwen als zij weten dat het met hun kennis wel goed zit.

Daarnaast is 75% het eens met de werkgever dat kennis bijdraagt aan betere adviezen en commerciële kansen. Ook zet het merendeel van de werknemers het SEU-diploma graag op zijn of haar cv.

Informatiebehoefte
In relatie tot SEU geven de respondenten aan dat er behoefte is aan informatieve video’s en artikelen, bijvoorbeeld in nieuwsbrieven, vakbladen en op LinkedIn. Aantoonbare certificering draagt bij aan een serieuze uitstraling van de branche en dat mag er wat de respondenten betreft meer uitspringen. Komende periode zal benut worden om te kijken of en hoe deze wens gerealiseerd kan worden.

Het ontbrekende puzzelstukje
Commerciële en communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk voor medewerkers van flexorganisaties. Daarnaast blijken up-to-date kennis van wet- en regelgeving en aantoonbare certificering essentieel voor het borgen van kwaliteit, vermijden van risico’s en verstrekken van goede adviezen. Voor veel medewerkers vormt het SEU-diploma het ontbrekende puzzelstukje, wat hen een ‘boost’ aan zelfvertrouwen meegeeft in het benutten van kansen.

Zo bezien is het zo gek nog niet dat werkgevers ervoor kiezen om kennis niet alleen in te zetten voor risicobeheersing maar ook voor meer efficiency en resultaat.

Bron: SEU, 3 juli 2020

Zie ook
Record aantal SEU-examens bevestigt kwaliteitsbewustzijn flexbranche