Centraal Digitaal Beslagregister voor loonbeslagen

0
1117

Het kabinet heeft besloten een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) op te richten, om onnodige stapeling van incassomaatregelen te voorkomen.

Ook loonbeslagen, waar de flexbranche vaak mee wordt geconfronteerd, worden hier geregistreerd.

Beslagvrije voet
Opgelegde beslagen per debiteur worden met dit register inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kan onnodige stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en wordt bewaakt dat mensen genoeg geld overhouden om rond te kunnen komen (beslagvrije voet).

Loonbeslagen
Alle gerechtsdeurwaarders moeten beslagen op roerende zaken, onroerende zaken en loon- en derdenbeslag aanmelden bij dit register. Het kabinet heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken en een begroting van de kosten van een register op te stellen.

Steeds meer mensen met schulden
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met schulden steeds vaker onder het wettelijk bestaansminimum terecht komen door een opeenstapeling van beslagleggingen. Bij stapeling van incassomaatregelen kan het gebeuren dat het belang van de schuldenaar te zeer in het gedrang komt en dat ook de belangen van de schuldeisers onderling met elkaar in conflict komen. Bij beter inzicht in en overzicht van de situatie van de debiteur kan een gerechtsdeurwaarder zijn opdrachtgever beter inlichten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een incasso.

Minimaal levensonderhoud bewaken
Het bevordert dat schuldeisers de zogenoemde beslagvrije voet respecteren. Dit is het bedrag dat bij beslaglegging op inkomen niet onder het beslag valt en bedoeld is voor het minimale levensonderhoud.

Bron: Rijksoverheid.nl, 5 april 2013