CBS: werkloosheid vrijwel onveranderd

0
275

20 november 2008

De werkloosheid in Nederland is de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk gebleven. Ondanks de vertraagde economische groei in het laatste half jaar, is er nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In de periode augustus-oktober 2008 waren gemiddeld 276.000 personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent.

Afname afgelopen halfjaar 2.000 per maand
De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid was in de periode augustus-oktober 2008 vrijwel even groot als in het kwartaal daarvoor. De werkloosheid kwam uit op 294.000 personen, 3.000 meer dan in de periode juli-september.

Vertraging afname werkloosheid
De afname van de werkloosheid is wel vertraagd, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Over het afgelopen halfjaar bezien nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer 2.000 per maand. In 2007 bedroeg de afname nog ongeveer 6.000 per maand.

Aantal vacatures nog even hoog
De werkzame beroepsbevolking nam verder toe, zij het minder snel dan voorheen. Daarnaast was het aantal vacatures eind derde kwartaal nog onverminderd hoog.

Gerelateerd nieuws
> Werkloosheid verder afgenomen
> CBS: ruim 110.000 banen erbij

Flexmarkt – cijfers en trends
> meer

Arbeidsmarkt – werkloosheid
> meer nieuws

Bron: CBS, 20 november 2008


FlexService – home