CBS: Werkloosheid verder gedaald

0
24

Het aantal werklozen daalde in juli naar 603 duizend. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 22 duizend af.

Het aantal werkenden is in deze periode met 14 duizend toegenomen. De werkzame beroepsbevolking telt 8,3 miljoen personen. De werkloosheid kwam hiermee in juli uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van CBS.

UWV: 420 duizend WW-uitkeringen
Afgelopen maand nam het aantal lopende WW-uitkeringen toe met 10 duizend tot 420 duizend. Dit is 3,8 procent lager dan in juli vorig jaar.

CBS38,3 miljoen met betaald werk
In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In juli had 65,4 procent van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Vooral onder vrouwen neemt al geruime tijd het aantal met betaald werk toe.

Afgelopen maand waren in totaal 603 duizend mensen werkloos: zij hadden geen baan, maar waren wel beschikbaar voor en op zoek naar werk. Er waren in juli iets meer mannen dan vrouwen werkloos. De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar vallen onder de niet-beroepsbevolking: deze groep had ook geen baan, maar was daar niet voor beschikbaar of niet naar op zoek. Hier hebben vrouwen met 2,2 miljoen de overhand.

CBS3Daling werkloosheid
In een jaar tijd daalde de werkloosheid van 7,3 naar 6,8 procent van de beroepsbevolking. Tot en met het eerste kwartaal van dit jaar nam de werkloosheid vooral onder jongeren af.  In de afgelopen maanden is dit percentage onder jongeren weer iets opgelopen tot 11,3. Bij personen van 25 jaar en ouder is de werkloosheid juist gedaald in de afgelopen drie maanden.

werkloosheidspercentage

Bron: CBS, 20 augustus 2015