CBS: werkloosheid in augustus 2013 iets gedaald

0
208

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2013 af en kwam uit op 683 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in augustus met 5 duizend is toegenomen tot 399 duizend.

> Zie de grafieken

Stijgende trend minder sterk
De werkloosheid is in augustus met 11 duizend personen gedaald. Deze daling kwam nagenoeg volledig voor rekening van jongeren. De afname van de werkloosheid in augustus volgde op een vrijwel voortdurende toename in de afgelopen twee jaar. De trend van de werkloosheid bleef stijgend maar minder sterk dan eerder dit jaar. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 8 duizend werklozen per maand bij.

In augustus kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking; in juli was dat eveneens 7,0 procent.

Meer WW-uitkeringen aan vrouwen en ouderen
Augustus telde 399 duizend lopende WW-uitkeringen, 1 procent meer dan in juli en 31 procent meer dan een jaar geleden. Het aantal WW-uitkeringen aan vrouwen nam vergeleken met een maand geleden toe met ruim 2 procent. Aan 55-plussers werden bijna 2 procent meer uitkeringen verstrekt dan in juli. Zoals gebruikelijk in de zomermaanden (einde schooljaar) nam, net als vorige maand, het aantal WW-uitkeringen vanuit de onderwijssector sterk toe. Het aantal uitkeringen vanuit de bouwnijverheid daalde, terwijl in augustus vorig jaar nog sprake was van een toename.
In augustus werden 54 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en 50 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan de meeste vanwege werkhervatting.

Bron: CBS, 19 september 2013