CBS: Werkloosheid gedaald naar 8,2% in november 2013

0
378

De werkloosheid in Nederland is in november met 21.000 personen afgenomen tot 653.000. Daarmee zit nu 8,2 procent van de beroepsbevolking zonder werk.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Meer WW-uitkeringen
Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november wel met elfduizend is toegenomen tot 419 duizend.

CBS werkloosheid november 2013.

Opnieuw minder werklozen
In november was 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, een maand eerder was dat 8,5 procent. De werkloosheid daalde in de afgelopen maand zowel bij mannen als vrouwen en ook in alle leeftijdsgroepen.
In november kwam de werkloosheid in Nederland volgens de internationale definitie uit op 6,9 procent van de beroepsbevolking, in oktober was dat nog 7,0 procent.

Sterke stijging WW-uitkeringen aan  jongeren
November 2013 telde 419 duizend lopende WW-uitkeringen, 3 procent meer dan in oktober. De toename deed zich vooral voor bij seizoengevoelige sectoren als landbouw, horeca en bouwnijverheid.
Het aantal lopende WW-uitkeringen van jongeren tot 25 jaar nam met 6 procent meer dan gemiddeld toe. Ook in de provincies Zeeland en Drenthe was de stijging van het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld.

Bron: CBS, 19 december 2013