CBS: Werkloosheid daalt naar 8% in augustus 2014

0
322

Het aantal werklozen is voor de vierde maand op rij gedaald. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

  • Weer meer mensen aan het werk
  • In de afgelopen vier maanden vooral minder 25- tot 45-jarigen werkloos
  • Aantal WW-uitkeringen in augustus gedaald
  • Grootste afname WW-uitkeringen vanuit bouwnijverheid

>Zie het volledige persbericht en de grafieken.

De afgelopen maanden zijn er meer mensen aan het werk gegaan. De werkloosheid nam in augustus af met 13 duizend personen en kwam uit op 8 procent van de beroepsbevolking. Deze daling van de werkloosheid kwam vrijwel volledig voor rekening van personen jonger dan 45 jaar. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in augustus met 7 duizend is afgenomen tot 430 duizend.

Opnieuw meer mensen aan het werk
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in augustus uit op 632 duizend personen. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand gedaald. In de afgelopen drie maanden is de werkzame beroepsbevolking (personen die twaalf uur of meer per week werken) met gemiddeld 9 duizend personen per maand gegroeid. Het aantal werkenden neemt nu vijf maanden op rij toe.

Werkloosheid neemt vooral af onder 25- tot 45-jarigen
De werkloosheid is in de afgelopen vier maanden het sterkst gedaald onder 25- tot 45-jarigen. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep is voor het eerst iets lager dan bij 45-plussers, waar de daling van de werkloosheid minder sterk was. Wel deed de groei van het aantal werkenden zich vooral voor bij de 45-plussers.De werkzame beroepsbevolking onder 25 tot 45 jarigen is de afgelopen maanden licht toegenomen. Het aantal werkloze jongeren neemt al ruim een jaar af, maar er komen vooralsnog niet meer werkzame jongeren bij.

Minder uitkeringen vanuit bouwnijverheid
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in augustus af met 1,5 procent tot 430 duizend. In augustus vorig jaar steeg het aantal uitkeringen nog met ruim 1 procent. Vanuit de bouwnijverheid nam het aantal uitkeringen in augustus relatief het sterkst af.

In 2014 veel meer uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting
UWV verstrekte in de periode januari tot en met augustus van dit jaar 404 duizend nieuwe WW-uitkeringen, vrijwel evenveel als in dezelfde periode in 2013. Het aantal beëindigde uitkeringen nam dit jaar met 19 procent toe tot 411 duizend. UWV beëindigde ongeveer 200 duizend uitkeringen vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Werkloosheid in Nederland relatief laag
De werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam in augustus uit op 6,6 procent van de beroepsbevolking. In juli was dat nog 6,7 procent. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief laag. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk, Duitsland en Malta.

Bron: CBS, 18 september 2014