CBS: Werkloosheid 7,1% februari 2015

0
115

Het aantal werklozen is in februari gedaald met 12 duizend en kwam uit op 633 duizend personen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minder mensen waren in februari werkloos doordat minder personen zich aanboden op de arbeidsmarkt. Het aantal werkenden bleef nagenoeg gelijk aan januari. Het aantal WW-uitkeringen in februari kwam uit op 455 duizend, een daling van 2,5 duizend ten opzichte van januari, zo blijkt uit cijfers van UWV.

Werkloze beroepsbevolking

 

Meer jongeren hebben werk gevonden, maar daar staat tegenover dat er minder mensen in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 aan het werk zijn. Door onder meer de vergrijzing wordt deze groep steeds kleiner. Het totale aantal werkenden is de laatste drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand toegenomen.

Daling beroepsbevolking in februari
In de afgelopen drie maanden steeg de beroepsbevolking licht met gemiddeld 3 duizend personen per maand. In februari nam deze echter af met 13 duizend.

De totale beroepsbevolking blijft ruim 8,9 miljoen. Waar in de afgelopen drie maanden de groep 25- tot 45-jarigen met gemiddeld 7 duizend per maand kromp, groeide de groep jongeren en ouderen in die periode juist met respectievelijk 4 en 6 duizend per maand.

Iets minder WW-uitkeringen
Aan 50-plussers verstrekte UWV meer uitkeringen in februari, de overige leeftijdscategorieën lieten een daling zien. Vanuit seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid nam het aantal uitkeringen in februari relatief het sterkst af.

Flinke toename werkhervattingen vanuit de WW in 2015
UWV verstrekte in de de eerste twee maanden van 2015 in totaal 122 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 4 procent minder dan in dezelfde periode van 2014. Het aantal beëindigde uitkeringen bedroeg 108 duizend, 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werden in de eerste twee maanden van dit jaar 53 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 8 procent meer dan in 2014.

Bron: CBS, 19 maart 2015