CBS: uitgestroomde bouwvakkers, waar werken ze?

0
216

Waar zijn de uitgestroomde bouwvakkers gebleven?

Nergens verdween de afgelopen jaren zo veel werk als bij bouwbedrijven: ruim 100 duizend banen gingen in rook op sinds de economische malaise in 2008 om zich heen greep.

In- en uitstroom in de bouw, bron CBS

Ook de omzet en de toegevoegde waarde zijn sterk afgenomen en liggen nog altijd onder het niveau van 2008. Deze – weinig opbeurende – statistieken doen je afvragen wat er van al die metselaars, lassers en voormannen terecht is gekomen. Waar zijn ze gebleven en wie werken er eigenlijk nog wel in de bouw? En is de bedrijfstak die anno 2016 uit de crisis probeert op te krabbelen na zo’n daling nog wel dezelfde als in 2008?

Lees het uitgebreide bericht van het Centraal Bureau voor Statistiek.

De bouw is naast ‘grijzer’, ook zelfstandiger en iets multicultureler geworden.

Veel bouwvakkers, die zijn uitgestroomd uit banen, werken nu via uitzendbureaus.

Bron: CBS, 3 juni 2016