CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt

0
188

De Nederlandse arbeidsmarkt laat in het tweede kwartaal van 2014 een voorzichtig herstel zien. Dit meldt het CBS.

  • Meer werklozen aan de slag
  • Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures
  • Aantal banen van zelfstandigen verder gestegen
  • Wel toename van de langdurige werkloosheid

Ten opzichte van het eerste kwartaal nam de werkloosheid af. Bovendien zette de lichte groei van het aantal vacatures door en daalde het aantal banen niet verder. Wel neemt de langdurige werkloosheid toe.

Minder werklozen 
De werkloosheid is in het tweede kwartaal gedaald. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er 672 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan een kwartaal eerder. In het eerste kwartaal steeg de werkloosheid nog.

Onder 45-plussers is werkloosheid vaak langdurig
De werkloosheid is vooral afgenomen onder mannen van 25 tot 45 jaar. Ook bij jongeren daalde de werkloosheid.

Zes keer zoveel werklozen als vacatures
Er waren in het tweede kwartaal 108 duizend openstaande vacatures. Hiermee vertoont het aantal vacatures al een jaar een licht stijgende lijn. Er waren 17 duizend vacatures meer dan een jaar eerder.

Aantal banen niet verder gedaald, aantal zelfstandigen stijgt gestaag
Het aantal banen was in het tweede kwartaal even groot als in het eerste. Voor het eerst in ruim twee jaar nam het aantal banen niet af. In totaal zijn ruim 200 duizend banen verloren gegaan.

Baanverlies in zorg en bouw
In het afgelopen kwartaal groeide het aantal banen in de handel, vervoer en horeca, maar veel bedrijfstakken kenden in het tweede kwartaal nog steeds baanverlies. De meeste banen gingen verloren in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg.

Aantal uitzenduren in de lift
Het totaal aantal uitzenduren stijgt nu al vijf kwartalen op rij. Met name het aantal langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling neemt toe.

Verschuiving van vast naar flex gaat door
Dat er meer uren gewerkt werd in langlopende uitzendcontracten is vooral toe te schrijven aan de grotere vraag naar flexwerk. De laatste jaren daalt het aantal vaste werknemers en stijgt het aantal flexwerkers vrijwel voortdurend.

Beroepsbevolking verder gekrompen
De beroepsbevolking als geheel is in het tweede kwartaal van 2014 verder afgenomen. De werkzame beroepsbevolking bleef vrijwel gelijk, maar de werkloze beroepsbevolking werd kleiner.

Bron: CBS, 11 september 2014