CBS: toename werkloosheid

0
34

Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen drie maanden naar werk gaan zoeken, al vonden ze nog niet direct een baan.

Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4 duizend per maand toenam. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616 duizend nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen. Dit meldt CBS.

Werkloze beroepsbevolking en WW-uitkeringen 2015, bron CBS en UWV

UWV: Meer WW-uitkeringen
Oktober 2015 telde 421 duizend lopende WW-uitkeringen, 5 duizend meer dan in september en vrijwel evenveel als in oktober vorig jaar. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam met 8,1 procent relatief het sterkst toe. De toename bij de jongeren kan grotendeels verklaard worden door de stijging vanuit seizoensgevoelige sectoren zoals de horeca en de landbouw, waar jongeren sterk vertegenwoordigd zijn. Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen met 0,6 procent slechts licht toe in oktober.

Meer jongeren en 45-plussers werkloos
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden zowel onder jongeren als onder mensen van 45 jaar en ouder toegenomen. Was in juli nog 11,3 procent van de jongeren werkloos, in oktober is dit gestegen tot 11,6 procent. Bij 45-plussers was er een toename van 6,4 naar 6,6 procent. Voor beide groepen is dit percentage vrijwel gelijk aan dat van januari. Van de 25- tot 45-jarigen was 5,4 procent werkloos in oktober. In januari was dat nog 6,1 procent. Daarna daalde het tot 5,4 procent in juli en sindsdien is het op hetzelfde niveau gebleven.

Bron: CBS, 19 november 2015