CBS: een op de zes werknemers maakt in twee jaar promotie

0
45

Ongeveer een op de zes werknemers die in 2016 ten minste twee jaar bij hun werkgever werkten, hebben in de voorafgaande twee jaar bij deze werkgever promotie gemaakt.

Een op de 25 ging in deze periode in functieniveau omlaag. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe publicatie in Statistische trends.

Jongeren tot 35, hoogopgeleiden en mannen maakten relatief vaak promotie. Oudere werknemers en werknemers met een minder goede gezondheid gingen vaker terug in functieniveau.

Het artikel in Statistische Trends gaat niet alleen in op promotie en teruggang in functie, maar ook op de werktevredenheid en het functioneren na een functieniveauwisseling.

Minder promotie boven de 35
Van de werknemers tot 35 jaar had meer dan een kwart promotie gemaakt bij dezelfde werkgever in de twee jaar voorafgaande aan de enquête. Boven de 35 nemen de promotiekansen af met leeftijd. Van de 35- tot 45-jarigen was 18 procent bevorderd, van de 55- tot 65-jarige werknemers 5 procent. Oudere werknemers gaan juist relatief vaak terug in functie. Van de 55- tot 65-jarige werknemers gingen er vrijwel evenveel in functie omlaag als omhoog.

Werknemers die korter dan twee jaar bij hun huidige werkgever zitten, zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Hoogopgeleiden maken vaker promotie
Van de hoogopgeleide werknemers had een op de vijf in twee jaar tijd promotie gemaakt. Dit is duidelijk hoger dan van de laagopgeleide werknemers, bij wie dit een op de zeven was. Het percentage werknemers dat terugging in functieniveau is voor alle opleidingsniveaus vrijwel even hoog.

Vrouwen minder vaak promotie
Vrouwen maken minder vaak promotie dan mannen. Van de vrouwen in het onderzoek had een op de acht promotie gemaakt, van de mannen ruim een op de zes. Dit verschil hangt deels samen met het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken. Deeltijders maken namelijk minder vaak promotie dan voltijders en vrouwen werken relatief vaak in deeltijd. Onder deeltijders hadden mannen overigens vaker promotie gemaakt dan vrouwen. Onder voltijders zijn het daarentegen juist de vrouwen die het vaakst promotie hadden gemaakt.

Met minder goede gezondheid vaker terug in functieniveau
Teruggaan in functieniveau hangt naast leeftijd vooral samen met gezondheid. Van de werknemers met een (zelf ervaren) minder dan goede gezondheid ging bijna 6 procent terug in functieniveau. Van de werknemers met een goede gezondheid was dit minder dan 4 procent. Omgekeerd maken werknemers met een goede gezondheid vaker promotie dan die met een minder dan goede gezondheid. De ervaren gezondheid is overigens pas vastgesteld na de eventuele verandering in functieniveau. Die daarvoor is niet gemeten.

Bron: CBS, 27 december 2017