CBS: omzet uitzendbranche stijgt verder in de derde kwartaal

0
16

In het derde kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS.

De stijging is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het aantal uitzenduren nam in het derde kwartaal opnieuw toe.

Kleinere stijging uitzenduren
De omzet van de uitzendbranche hangt sterk samen met het aantal uitzenduren. Zowel de uren in de kortlopende als in de langlopende contracten namen toe in het derde kwartaal.
Het aantal uitzenduren in langlopende contracten (zoals detachering en payrolling) steeg met 0,4 procent in het derde kwartaal van 2017. In het tweede kwartaal was de stijging 2,6 procent. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen. Het aantal uren in kortlopende contracten nam eveneens met 0,4 procent toe in het derde kwartaal. Ook deze toename is kleiner dan in het voorgaande kwartaal, toen met 4,6 procent de grootste stijging in bijna 7 jaar werd gerealiseerd.

Arbeidsmarkt verbetert verder in derde kwartaal
Het aantal banen groeide in het derde kwartaal van 2017 met 51 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal. De laatste vier kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder 223 duizend. De grootste banengroei trad, met 80 duizend, opnieuw op bij de uitzendbureaus. Verder was de stijging op jaarbasis van het aantal werknemers met een vast dienstverband de grootste sinds begin 2009.

Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 9 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal werklozen volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) ten slotte daalde met 25 duizend.

Bron: CBS, 30 november 2017