CBS: meer zzp’ers positief over financiën

0
64

In 2019 zijn meer zelfstandig ondernemers zonder personeel positief over de financiële situatie van hun bedrijf (53%) dan vier jaar geleden (43%). Ook zijn zij vaker tevreden met hun inkomen en over het behoud van opdrachten.

Een gunstige beoordeling van de financiën gaat samen met meer animo om te sparen voor het pensioen. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO.

Arbeid en producten
Zzp’ers die eigen arbeid aanbieden zijn positiever dan degenen die producten verkopen. Het grootste verschil is te vinden bij laagopgeleide zzp’ers die arbeid aanbieden. In 2015 waren die het minst positief, nu ligt het aandeel ‘(zeer) goed’ op hetzelfde niveau als van hoger opgeleiden.

Opleidingsniveau
Laagopgeleide zzp’ers die eigen arbeid aanbieden, werken vaak als bouwarbeider (28%), als persoonlijk dienstverlener, schoonmaker of keukenhulp (13%) of in beroepen in transport en logistiek (12%). Vooral de laagopgeleide bouwarbeiders beoordelen hun situatie in 2019 beduidend beter. Hoogopgeleide ondernemers die voornamelijk eigen arbeid aanbieden, werken vaak in bedrijfseconomische en administratieve beroepen (24%) of in zorg- en welzijnsberoepen (17%). Zzp’ers die voornamelijk producten verkopen, werken ongeacht hun onderwijsniveau meestal in commerciële beroepen (32%) of als tuinder, akkerbouwer of veeteler (21%).

Meer geld voor pensioen
De meeste zzp’ers hebben pensioenvoorzieningen getroffen (82%). Ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als slecht beoordelen, treffen minder vaak voorzieningen (68%) dan degenen die hun situatie als goed (87%) of zeer goed (94%) beoordelen.

Loondienst
De grootste groep zzp’ers bouwt pensioen op of heeft dat gedaan in een pensioenfonds via werk in loondienst (45%). Zij hebben eerder in loondienst gewerkt of hebben naast hun werk als zelfstandig ondernemer tevens een baan als werknemer.

Sparen
Vanaf 2017 vraagt het CBS naar de pensioenvoorzieningen van zelfstandig ondernemers. Vergeleken met 2017 bouwen zelfstandig ondernemers in 2019 vaker pensioen op door te sparen of te beleggen. In 2017 was dat 37%, in 2019 43%. Vooral de ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als goed of zeer goed beoordelen, sparen of beleggen, respectievelijk 51% en 72%.

Nederland telt 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Bron: CBS, 3 december 2019