CBS: Meer flexwerkers in Nederland

0
179

Ten opzichte van een jaar geleden kwamen er in het tweede kwartaal 103 duizend werknemers met een flexibele arbeidsrelatie bij.

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie neemt al een aantal jaren toe. Dat meldt CBS.

Vooral meer flexibele arbeidsrelaties
De toename betrof vooral oproep-, inval- en uitzendkrachten en ook tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract. Vorige maand berichtte CBS al dat vooral de uitzendkrachten hebben bijgedragen aan de banengroei in het afgelopen jaar.
Het aantal werkenden dat als zelfstandige aan de slag is, nam ten opzichte van een jaar geleden toe met 32 duizend. Het betrof vrijwel uitsluitend zelfstandigen zonder personeel. De toename van het aantal zelfstandigen was vergelijkbaar met die in eerdere jaren. Daarentegen neemt het aantal werknemers met een vaste aanstelling al geruime tijd af, hoewel de daling met 28 duizend minder groot was dan in eerdere jaren.

Het totaal aantal mensen met betaald werk is in vergelijking met vorig jaar augustus met 84 duizend toegenomen. In de afgelopen drie maanden kwamen er 12 duizend werkenden bij.

cbs

Vooral meer voltijders en werkenden met een deeltijdbaan van minder dan 12 uur
Ten opzichte van een jaar geleden waren er vooral meer werkenden met voltijdbaan van 35 uur of meer per week. Ook het aantal werkenden met een deeltijdbaan van minder dan twaalf uur per week nam relatief sterk toe. In mindere mate nam ook het aantal werkenden in grotere deeltijdbanen toe.

cbsBron: CBS, 18 september 2015