CBS: grote verschillen in verdeling van uurloon per bedrijfstak

0
144

De verdeling van uurlonen van werknemers, het verschil tussen de laagste en de hoogste uurlonen, verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. In de handel is dit verschil het grootst. In de horeca worden de laagste uurlonen betaald.

Dit meldt het CBS in het vandaag verschenen rapport Lonen en loonkosten.

In 15 jaar 26% gestegen
In 2019, het meest recente jaar waarvoor deze cijfers beschikbaar zijn, bedroeg het gemiddelde bruto-uurloon van werknemers 23,14 euro. Tussen 2006 en 2019 is het gemiddelde uurloon met 26% toegenomen.

verdeling uurlonen in 2006 en 2019

Grotere spreiding
Tussen 2006 en 2019 is de spreiding, het verschil tussen de lagere en de hogere uurlonen, groter geworden. De hogere uurlonen lijken er relatief iets meer op vooruit te zijn gegaan dan de lagere. Een manier om de spreiding te meten is door te kijken naar de verhouding tussen 10% hoogste uurlonen en de 10% laagste uurlonen. In 2019 waren de 10% hoogste uurlonen gemiddeld 3,23 maal zo hoog als de 10% laagste uurlonen. In 2006, het eerste jaar waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn, was die verhouding nog 3,11.

Bedrijfstakken
In 2019 waren de verschillen groot in de handel (3,64), en in bedrijfstakken als overige dienstverlening (3,47) en de horeca (3,19). In de gezondheidszorg (2,18) en het onderwijs (2,43) waren de verschillen klein. In vergelijking met 2006 zijn de loonverschillen groter geworden in de industrie en de bouwnijverheid. Daarentegen werden de verschillen kleiner in de landbouw en visserij en de delfstoffenwinning.

Verhouding tussen hoge en lage uurlonen per bedrijfstak, 2019

Europese middenmoot
Europees gezien zit Nederland in de middenmoot. Op basis van cijfers over 2018 laten Cyprus, Ierland en voormalige Oostbloklanden de grootste spreiding zien, terwijl in Scandinavische landen, Frankrijk en België de spreiding het kleinst is.

Verhouding tussen hoge en lage uurlonen in Europa, 2018

Bron: CBS, 1 maart 2021