CBS: groei werkgelegenheid zet door

0
50

In juli is het aantal betaalde banen weer gegroeid, met 28.000. Het gemiddelde over de afgelopen drie maanden was 18.000 per maand. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In heel 2017 zijn er tot nu toe 181.000 nieuwe banen bijgekomen, waarmee het totaal op 8,6 miljoen komt.

Werklozen en nieuwkomers
De banengroei zorgt ervoor dat niet alleen nieuwkomers op de arbeidsmarkt een baan vinden (18.000 in juli), maar dat ook het aantal werklozen daalt (10.000). De werkloosheid daalde de afgelopen drie maanden gemiddeld met 7000 personen per maand, tot 436.000, ofwel 4,8% van de beroepsbevolking.

Uitkeringen
Volgens het UWV is het aantal werkloosheidsuitkeringen in juli met 8000 gedaald, tot 364.000. De afname is groter onder mannen dan onder vrouwen. In het onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen juist toe, doordat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar aflopen.

Bron: CBS, 17 augustus 2017