CBS: gaan werken maakt tevredener

0
203

Logo

20 juni 2012

Personen die zijn gaan werken zijn vaker tevreden met hun leven dan in de jaren daarvoor.

Hetzelfde geldt de eerste jaren voor mensen die met pensioen gegaan zijn. Arbeidsongeschikten zijn minder vaak tevreden, zowel in de jaren voordat zij arbeidsongeschikt werden als in de jaren daarna.

Tevredener met werk
In de periode 1998/2009 was 87% van de mensen die geen verandering in hun arbeidsmarktpositie hadden meegemaakt tevreden met hun leven. Mensen die in die periode aan het werk zijn gegaan, waren daarna vaker tevreden dan in de periode voor ze werkten. Het aandeel tevredenen nam toe van 80% tot 85%.

In eerste jaren na pensionering vaker tevreden
Mensen die met pensioen gingen zijn iets vaker tevreden dan daarvoor. Dit geldt vooral de eerste jaren na pensionering, dan is bijna 90% tevreden. Het aandeel tevredenen onder mensen die met pensioen gegaan zijn is hoger dan voor mensen die geen verandering van arbeidsmarktpositie meemaakten.

Bron: CBS, 20 juni 2012