CBS en TNO: Zelfstandig ondernemers tevredener dan werknemers

0
24

Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers.

Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zich wel eens zorgen over de toekomst van hun bedrijf of onderneming. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 van TNO en CBS.

Kwart zeer tevreden

Ruim 24 procent van de 1 miljoen zelfstandig ondernemers is zeer tevreden over hun werk tegen 17 procent van de bijna 7 miljoen werknemers. Van de ‘nieuwe’ zelfstandig ondernemers zonder personeel (zelfstandigen die voornamelijk eigen arbeid of diensten inzetten) geeft zelfs 27 procent aan zeer tevreden te zijn met hun werk.

Dienstverlenende sector meest tevreden
Van de zelfstandig ondernemers in dienstverlenende sectoren, zoals bijvoorbeeld accountants, architecten en winkeliers, is ruim 26 procent erg tevreden over hun werk. Onder zelfstandig ondernemers in de landbouw, industrie en bouwnijverheid ligt de tevredenheid met respectievelijk 17 en 18 procent, het laagst.

Toekomstperspectief
Hoewel zelfstandig ondernemers relatief vaak zeer tevreden zijn, maakt een groot deel zich wel eens zorgen over de toekomst van hun bedrijf of onderneming. In het eerste kwartaal van 2015 was dat ruim de helft (55 procent) van de zelfstandig ondernemers. Degenen met personeel in dienst maken zich vaker zorgen. Het gaat dan om 64 procent.

CBS en TNO publiceren vandaag de eerste resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 (ZEA). De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Bron: TNO, 16 juli .2015