CBS en TNO: sterke toename flexwerk

0
192

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014), blijkt uit onderzoek van CBS en TNO.

Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12 procent.

Focus op flexibilisering
De publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’ geeft een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen. Nederland staat nu in de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje en Portugal. Binnen Nederland zijn er echter aanzienlijke regionale verschillen in flexibele arbeid. Deze verschillen hangen samen met de mate van verstedelijking: in de grote steden is het aantal flexwerkers het grootst.

CBS en TNO onderzoek: toename flexibilisering

Van de werknemers die een flexcontract krijgen, heeft na drie jaar ruim één derde een vaste baan. Werknemers in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland hebben een grotere kans op vast werk dan werknemers in andere provincies.

Bron: CBS, 1 juni 2015