CBS: Een op de zes jongeren verdient minimumloon

0
65

Een op de zes jongeren onder de 23 jaar verdient het minimumloon tegen ruim een op de twintig volwassenen. In 2014 waren er bijna een half miljoen minimumloonbanen.

Deze jongeren nemen 171 duizend van deze banen voor hun rekening, oftewel 35 procent. Dat meldt CBS.

cbs1

Een op vijf 19-jarigen werkt tegen minimumloon
Het aandeel minimumloners is het hoogst onder 19-jarigen: van hen werkt 20 procent tegen het minimumloon, al liggen de percentages bij de 18- en 20-jarigen daar slechts een fractie onder. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongeren geldt een lager minimumjeugdloon. Vanaf 1 januari 2016 bedraagt het bruto minimumloon voor volwassen werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband 1.524,60 euro per maand.

cbs1

Minimumloon vooral in zakelijke dienstverlening en horeca
Het aandeel minimumloners is het hoogst in de horeca waar 13 procent van de werknemers het minimumloon verdient. Twee derde van alle minimumloners werkt in de zakelijke dienstverlening (onder wie de uitzendkrachten), de zorg, de handel of de horeca. Er zijn meer vrouwen dan mannen met een minimumloon: 55 procent is vrouw. Driekwart van de minimumloners werkt in deeltijd.

Optrekken minimumjeugdlonen kost circa 2 miljard
Als alle jongeren tenminste het minimumloon voor volwassenen zouden verdienen, zou de loonsom met ongeveer 2 miljard euro moeten toenemen, exclusief sociale lasten. Dat is ongeveer 1 procent van het totaal aan lonen dat werkgevers nu aan hun werknemers betalen.

Bron: CBS, 7 december 2015