Economische beeld niet gewijzigd

0
60

Het economische beeld is niet gewijzigd; de conjunctuurklok van het CBS is in oktober hetzelfde als in september.

Alle indicatoren presteren beter dan hun langjarige trend. De stemming onder consumenten is in september echter opnieuw minder positief dan een maand eerder. Het producentenvertrouwen veranderde in september nauwelijks. Zowel het vertrouwen van consumenten als van producenten ligt ruim boven het langjarig gemiddelde, aldus het CBS.

Aantal faillissementen op laagste niveau deze eeuw
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen. In september 2018 zijn er 33 bedrijven minder failliet verklaard dan in augustus. Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau na 2000. De trend is echter al ruim een jaar redelijk vlak.

Aantal banen blijft stijgen
In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 52 duizend toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met meer dan 50 duizend toeneemt. Wel is de stijging nu wat minder groot dan in de voorgaande kwartalen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 675 duizend (7 procent).

Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2018 in totaal bijna 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,6 procent meer dan een kwartaal eerder.

In augustus gaven 353 duizend mensen aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. In de laatste drie maanden bleef hun aantal gemiddeld genomen vrijwel gelijk. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam in augustus uit op 3,9. Dit werkloosheidspercentage is al zes maanden vrijwel constant.

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal openstaande vacatures met 16 duizend toegenomen tot 251 duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures vijf jaar, waardoor het aantal openstaande vacatures nu hoger is dan de piek in het vierde kwartaal van 2007 (249 duizend). Medio 2013 werd nog de laagste stand bereikt met 91 duizend vacatures.

Bron: CBS, 16 oktober 2018