CBS: economisch beeld minder gunstig

0
56

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in september minder gunstig dan in augustus, meldt het CBS.

In de Conjunctuurklok van half september presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

CBS conjunctuurklok september 2019

Vertrouwen consumenten daalt, producenten stabiel
In september zijn consumenten negatiever dan in augustus. Het producentenvertrouwen bleef in augustus hetzelfde als in juli. Zowel het vertrouwen van producenten als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde.

Consumptie huishoudens en export groeien
Het volume van de goederenexport was in juli 1,0% groter dan in juli 2018. De groei is ongeveer hetzelfde als in de voorgaande maand. In juli 2019 groeide vooral de export van chemische producten, machines en voedingsmiddelen. Daarentegen kromp opnieuw de export van elektrotechnische apparatuur. Consumenten hebben in juli 1,7% meer besteed dan in juli 2018. De groei is hoger dan in de voorgaande maand. Consumenten hebben in juli 2019 vooral meer aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten besteed.

Minder faillissementen
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. Er zijn in augustus 13 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli. De trend is de afgelopen jaren redelijk vlak.

Meer banen
Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in Q2 2019 met 42.000 toegenomen. De groei van het aantal banen ten opzichte van Q1 komt daarmee op 0,4%. In een jaar tijd kwamen er 201.000 banen bij. Het aantal banen groeit al ruim vijf jaar achter elkaar. Vanaf Q2 2014 zijn er 947.000 banen bijgekomen. De groei piekte in Q4 2017 met ruim 71.000. Werknemers en zelfstandigen werkten in Q2 2019 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 0,5% meer dan in Q1.

Vacatures
Eind juni was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot een nieuwe recordstand van 284.000, 6.000 meer dan in Q1. Al zes jaar lang neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. Er zijn nu ruim driemaal zo veel vacatures als op het dieptepunt in 2013. Door de afname van de werkloosheid en de toename van de vacatures is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen. In Q1 waren dat nog 88 vacatures per 100 werklozen.

Werkloosheid
Het aantal werklozen (ILO-definitie) is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7.000 per maand gestegen naar 321.000 in augustus 2019. Hiermee was 3,5% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. In juli was dat 3,4%.

Bbp +0,2%
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in Q2 2019 met 0,4% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan de investeringen en de consumptie door huishoudens. Ten opzichte van Q2 2018 was de omvang van het bbp 1,8% groter.

De Conjunctuurklok geeft een macro-economisch beeld op basis van vrijwel alle belangrijke economische informatie die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Bron: CBS, 23 september 2019