CBS: Bijna 900.000 mensen willen aan de slag

0
192

Logo

11 juni 2012

In het eerste kwartaal van 2012 wilden 883 duizend personen een baan van twaalf uur of meer per week.

De afgelopen zes jaar zijn dit er niet eerder zo veel geweest. Bijna de helft van de werkwilligen zocht niet actief naar werk of kon niet direct beginnen.

Helft van alle werkwilligen telt niet als werkloos
De 883 duizend personen die in het eerste kwartaal van 2012 betaald werk wilden, worden ook wel het onbenut arbeidsaanbod genoemd. Van hen waren er 399 duizend niet direct beschikbaar of niet actief op zoek. De overige 484 duizend waren de werklozen, zij kunnen binnen twee weken beginnen en zijn actief op zoek naar werk. Het aantal werklozen varieert met de toestand van de economie, terwijl het aantal overige werkwilligen vrij constant is.

Veel 15 tot 45 jarigen niet direct beschikbaar
In het eerste kwartaal van 2012 waren ruim 170 duizend werkwilligen niet direct beschikbaar voor een baan. Deze groep is relatief jong: zij bestaat voor ruim twee derde uit personen tussen 15 en 45 jaar. Bijna 230 duizend werkwilligen waren wel beschikbaar, maar hadden de afgelopen vier weken niet gezocht. Vooral wie tussen 55 en 65 jaar is, kan meestal wel direct beginnen maar zoekt minder vaak actief naar werk. Ouderen verwachten vaker weinig resultaat.

Bron: CBS, 11 juni 2012