CBS: aantal werkenden weer toegenomen

0
39

In augustus is het aantal betaalde banen weer gegroeid. De gemiddelde toename over de afgelopen drie maanden was 20.000 per maand. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het totaal aantal betaalde banen komt daarmee op 8,6 miljoen.

Werklozen
De werkloosheid daalde de afgelopen drie maanden gemiddeld met 10.000 personen per maand, tot 426.000, ofwel 4,7% van de beroepsbevolking.

Uitkeringen
Volgens het UWV is het aantal werkloosheidsuitkeringen in augustus met 2000 gedaald, tot 362.000. De afname is het grootst bij agrarische beroepen, en in transport en logistiek. In het onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen zoals gebruikelijk juist toe, hoewel dit voor leerkrachten in het basisonderwijs niet gold.

Bron: CBS, 21 september 2017