Capitalmind – Fabulous 40 Flexbranche

0
316

Capitalmind, Corporate Finance Advisory
Samenstellers Fabulous 40 Flexbranche

Deal making in de markt van fusies en overnames

Capitalmind - Corporate Finance AdvisoryCapitalmind stelt de Fabulous 40 samen voor de Flexbranche, waarvan inmiddels twee edities zijn verschenen bij FlexNieuws (2014 en 2015). Ook dit najaar wordt de top 40 lijst gepubliceerd van de bedrijven in de uitzend- en payrollsector die in drie aaneengesloten jaren (deze keer 2012-2014) de hoogste groei in omzet hebben behaald. In die periode, na de bankencrisis, zette het economisch herstel langzaam weer in en kwam ook de flexbranche uit het diepe dal.

Kennismaking
In een vooruitblik op de derde editie laat ik u kennismaken met de samenstellers, Bart Jonkman en Marleen Vermeer.
Bij de vorige edities was Wim van Acht betrokken vanuit Capitalmind, in samenwerking met Marleen Vermeer. Wim van Acht heeft deze zomer de overstap gemaakt naar een andere organisatie. Daarom zal de komende editie worden aangestuurd door Jonkman en Vermeer.

Bart Jonkman, Marleen Vermeer, Capitalmind

Bart Jonkman, Managing Partner
“Wij adviseren bij de verkoop of aankoop van een bedrijf en hebben daarbij een internationale en sectorgerichte focus,” zegt Bart Jonkman, oprichter en Managing Partner van Capitalmind. Na studies in Nederland heeft Jonkman in de VS zijn master behaald in bedrijfseconomie en rechten. Hij beschikt over uitgebreide internationale en nationale ervaring in de financiële en juridische adviespraktijk. Samen met onder anderen zijn broer Jan Willem Jonkman heeft hij 17 jaar geleden zijn organisatie opgericht.

“Onze kracht zit onder meer in het internationale aspect van M&A. Steeds vaker zijn bij overnames in Nederland buitenlandse partijen betrokken,” zegt Jonkman. “Wij begeleiden onze opdrachtgevers in het proces van fusie of overname van stap tot stap. Het is een zaak van vertrouwen, het voeren van veel verkennende gesprekken, het voeren van onderhandelingen en de coördinatie van het gehele proces dat leidt tot het sluiten van een succesvolle deal met alle betrokken partijen.”

Pre-screening
“Wij kennen de branche door en door dankzij onze jarenlang ervaring, structurele kennis- en informatievergaring, vele relaties en uitgebreide netwerken. Daarmee vinden wij de juiste combinaties van bedrijven, die wat betreft sfeer, organisatiestructuur en doelgroep voor elkaar van betekenis kunnen zijn. In dat kader steken wij ook veel tijd in wat wij noemen ‘pre-screening’. Wij hebben op periodieke basis contact met nationale en internationale kopers in de markt om hun acquisitie strategie te bespreken. Zo weten wij wat er in de markt speelt en kunnen wij snel schakelen.”

Waarde vermeerderen
“Bij overname of verkoop van een bedrijf is, naast de transactievoorwaarden, de ondernemingswaarde van de organisatie uiteraard van essentieel belang. Die waarde wordt mede bepaald door het moment in de conjunctuur en de marktpositie die het bedrijf heeft opgebouwd. Bovendien kunnen strategische overnames een rol spelen bij de waardeopbouw. Dat vergt inzicht in de markt, evenals een doorlopende verkenning van mogelijkheden via relaties.

Waardevermeerdering kan bijvoorbeeld worden bereikt wanneer een strategische koper een niche bedrijf acquireert, waarmee een ontbrekend en aanvullend specialisme aan boord van een organisatie wordt gehaald. Ook technologische vernieuwing kan een reden zijn voor een fusie of overname. Naast strategische kopers zijn er steeds vaker (Nederlandse) investeerders actief in de flexbranche, die een actieve buy & build strategy hebben in deze markt.

Wanneer we kijken naar de vorige Fabulous 40 (2011-2013) geldt voor elf van de genoteerde organisaties in de lijst dat een private equity partij heeft geïnvesteerd ten opzichte van zes in de editie daarvoor. Wij verwachten dat deze interesse vanuit private equity in Staffing bedrijven voorlopig aanhoudt en alleen maar groeiende is.

Marleen Vermeer, M&A Manager
Het team dat de gegevens verzamelt en checkt op basis waarvan de lijst wordt samengesteld, wordt aangestuurd door Marleen Vermeer, Corporate Finance Manager. Zij is M&A-specialist en is sinds 2009 werkzaam bij Capitalmind.

Criteria Fabulous 40 Flexbranche
Voor het samenstellen van de Fabulous 40 Flexbranche worden vijf criteria gebruikt: bedrijven moeten activiteiten en ook hun hoofdkantoor in Nederland hebben. De omzet dient minimaal €5 mln te zijn in één van de onderzochte jaren. Daarnaast dient het financieel jaarverslag gedeponeerd te zijn bij de Kamer van Koophandel dan wel met ons te zijn gedeeld. Ook moet de meerderheid van de aandelen in handen zijn van Nederlandse aandeelhouders of private equity en het bedrijf niet op de beurs zijn genoteerd. De data zijn verzameld via de Kamers van Koophandel, bedrijven websites, publieke informatie en interviews. De groei is berekend als gemiddelde over de drie gemeten jaren (CAGR, Compounded Annual Growth Rate).

“Capitalmind verricht continu onderzoek naar fusies en overnames in de flexbranche. Hierbij doen we research naar (internationale) deals in deze industrie; wie koopt personeelsleveranciers en wat zijn de multiples die worden betaald in deze markt. Over het algemeen zien we verschillende soorten kopers op de markt waaronder Staffing partijen. Zij zoeken vaak verdieping en kopen daarom niches om toe te voegen aan hun huidige portfolio. Een match in bedrijfsculturen is hierbij belangrijk omdat de bedrijven vaak geïntegreerd worden. Daarnaast zijn gediversifieerde HR-bedrijven actieve kopers. Zij zoeken juist verbreding qua bedrijfsactiviteiten. Consultancy bedrijven die willen uitbreiden naar Staffing zijn een derde belangrijke groep van strategische kopers. Voor deze laatste twee groepen kopers is de kwaliteit van het management vaak belangrijk in de keuze van een over te nemen bedrijf.

Europa en specifiek Nederland speelt een belangrijke rol in de overnamewereld binnen de flexbranche, zowel aan de kant van de kopers (Nederlandse flexbedrijven die veel overnames doen) als aan de kant van Nederlandse bedrijven die worden verkocht. We zien dat het segment van flex professionals een groot aandeel vormt, gevolgd door de maakindustrie.”

Buitenlandse investeerders
“Onze kracht schuilt in langdurige relaties in de private equity wereld, in combinatie met onze sectorfocus, waar Staffing er één van is. Capitalmind heeft naast een kantoor in Nederland ook kantoren in Duitsland, Frankrijk en Scandinavië en werkt samen in een partnership van internationale corporate finance kantoren wereldwijd,” zegt Jonkman.

“Minimaal twee keer per jaar ontmoeten wij elkaar voor overleg. Overnames zijn steeds vaker grensoverschrijdend. In de Nederlandse markt zijn relatief veel buitenlandse investeerders betrokken bij fusies en overnames. Dankzij onze internationale partners kunnen wij snel informatie inwinnen, onderhandelen met de organisaties in de betreffende landen in de juiste taal en bedrijfscultuur.”

Moment voor verkoop of overname
“Een goed moment om je bedrijf te verkopen is net voor de piek van groei van de business. Wat precies het goede moment is, hangt samen met het economische tij, het bereiken van een optimale positionering in de markt en de aanwezigheid van kopers in de markt. Zowel grote als kleine spelers in deze markt zijn zich daarvan bewust. Daarom zien we nu veel overnames in deze markt, verkopers kunnen immers een aantal mooie gerealiseerde jaren laten zien en ook mooie vooruitzichten voor de komende jaren.

Investeringsmaatschappijen hebben het economische belang van de flexbranche al jaren in de gaten en liften mee op de wave.
Zij zijn een belangrijke speler in het spel van M&A. In de komende editie van de Fabulous 40 Flexbranche schenken we daar aandacht aan.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Fabulous 40 Flexbranche 2015
Fabulous 40 Flexbranche 2014