CAOWijzer masterclass

0
517

CAOWijzer en de inlenersbeloning
Op 1 mei is CAOWijzer.com live gegaan. Inmiddels hebben honderden gebruikers een proeflicentie aangevraagd, om de mogelijkheden een maand lang gratis te kunnen verkennen. De informatie is al duizenden malen geraadpleegd.

CAOWijzer is ontwikkeld door Marcel Reijmers in samenwerking met FlexNieuws.

CAOWijzer geeft inzicht in:

  • Het minimum CAO-loon
  • ADV in tijd of geld
  • Toeslagen
  • Loonmutaties
  • Vergoedingen
  • Periodieken

Sinds 30 maart geldt de inlenersbeloning ook voor ABU-leden en volgers van de ABU-CAO vanaf de eerste dag van uitzending. Dat wil zeggen dat uitzendkrachten recht hebben op hetzelfde loon als vaste krachten wanneer ze hetzelfde werk doen. De NBBU-CAO hanteert al langer de inlenersbeloning. > Lees meer

Uitzend-CAO’s en CAO’s van inleners
Hoe weet je onder welke CAO een opdrachtgever valt? (Niet elke inlener verschaft daar informatie over, terwijl de uitzender wel gehouden is om de inlenersbeloning te betalen aan de flexkrachten). Wat valt onder de inlenersbeloning en wat niet? Op welke onderdelen wordt gecontroleerd bij audits voor de NEN-4400 norm? Hoe controleert de SNCU (de ‘CAO-politie van de uitzendbranche’) of uitzendkrachten krijgen waar zij recht op hebben?

Masterclasses
FlexNieuws en FlexKnowledge verzorgen in deze periode masterclasses waarin de toepassing van de inlenersbeloning wordt besproken.
Valkuilen en details worden praktisch belicht.
Masterclass CAOWijzer  sector Agrarisch

Agrarisch
Tijdens de eerste masterclass op 18 mei werd dieper ingegaan op de belangrijkste CAO’s voor de agrarische sector.

Op welke punten geldt de uitzend-CAO en wanneer prevaleert de CAO van de inlener?
Waarin verschillen de belangrijkste agrarische CAO’s van elkaar in de berekening van ADV, reiskosten en periodieken? Wat wordt verstaan onder een piekarbeider of een seizoenarbeider volgens de uiteenlopende CAO’s? Welke consequenties heeft dat? Voor wie mag je het minimumloon hanteren en hoe lang?

Is het zinvol om een CAO te volgen die al geruime tijd is verlopen? Hoe ga je administratief om met afspraken over de inlenersbeloning? Hoe kijkt de SNCU naar berekeningen van het uurloon omgerekend vanaf het aantal uren dat gehanteerd wordt in de CAO? Een kleine greep uit vele vragen en tips die zijn behandeld.

Metaal en Techniek
“De lancering van CAOWijzer werd enthousiast ontvangen. Vragen uit de markt over bepaalde onderdelen konden we goed pareren en verklaren,” zegt Reijmers. “Tot nu toe hadden de meeste vragen betrekking op het ontbreken van exacte functieschalen in de CAO Metalektro. Deze CAO wordt ook wel aangeduid als de Grootmetaal. In bijna alle andere uitgewerkte cao’s binnen CAOWijzer is de exacte informatie over de functieschalen beschikbaar. Waarom wijkt dit af in de technische sector?

In de Grootmetaal moet een opdrachtgever zelf zijn functiegebouw maken,” zo verklaart Reijmers, “en wel in overleg met branchevereniging FME op grond van de CAO waar de opdrachtgever onder valt. Vervolgens mag de opdrachtgever dit functiegebouw niet openbaar maken. In de Grootmetaal wordt aan de hand van de ORBA-methode de functiewaardering vastgesteld en alleen die is gekoppeld aan het loongebouw.”

Masterclass op 1 juni
Tijdens de eerstvolgende masterclass (1 juni, Houten) worden de ‘nitty gritty details’ van de CAO’s in de sector Metaal en Techniek (Klein- en Grootmetaal) besproken. Lees meer

Praktisch + het zekere voor het onzekere!
Het opzoeken van de inlenersbeloning met hulp van CAOWijzer kost hooguit een minuut per plaatsing van een kandidaat.

De intercedent beschikt hiermee over betrouwbare gegevens, die kunnen worden geprint of gemaild voor het dossier. Hij of zij kan zich vervolgens weer bezighouden met de kern van de job: het vinden van personeel voor klanten en het vinden van werk voor flexkrachten.

Kijk voor meer info op CAOWijzer.com

Bron: FlexNieuws en FlexKnowledge, mei 2015