WOB-verzoek in het kader van algemeen verbindendverklaring CAO ABU Uitzendkrachten

0
1458


Harry Vogels van CAOAdvies heeft vandaag SZW, op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, gevraagd naar de inhoudelijke problemen bij het huidige verzoek van de ABU en de vakbonden tot het algemeen verbindend verklaring van de CAO ABU Uitzendkrachten

De behandeling van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de CAO ABU Uitzendkrachten is stopgezet vanwege een inhoudelijk probleem (code POIT).

Volgens Vogels werkt SZW met het algemeen verbindend verklaren van de ABU-CAO mee aan de situatie dat de meeste uitzendkrachten in Nederland slechter worden betaald dan de Europese Richtlijn Uitzendarbeid (gelijk werk – gelijk loon) vereist.

Bron: CAOAdvies, 3 januari 2013