Wijziging AVV CAO Welzijn 2012

0
2821


15 augustus 2012

Wijziging AVV CAO Welzijn 2012

Download: Wijziging AVV CAO Welzijn 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 augustus 2012, nr. 14691, onder UAW nr. 11335.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

De wijzigingen gaan over

  • In- en Doorstroombanen
  • Functieprofiel Peuterspeelzaalleidster
  • Salaristabel
  • Kwalificatie-eisen Peuterspeelzaalleidster 1 en 2
  • Gelijkstellingscommissies