Wijziging AVV CAO Waterbouw 2016-2018

0
55


1 juli 2016

Wijziging AVV CAO Waterbouw 2016-2018

Download: AVV CAO Waterbouw 2016-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Waterbouw.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 juli 2016, nr. 27690, onder UAWnr. nr. 11769.