Wijziging AVV CAO VVT 2017-2018

0
1131


2 november 2017

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2017-2018 (CAO VVT)

Download: AVV CAO VVT 2017-2018 (19-10-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2017-2018.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 oktober 2017, nr. 55137, onder UAWnr. nr. 11898.