Wijziging AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2018-2019

0
2592


27 juli 2018

Wijziging AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2018-2019

Download: AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2018-2019 (24-07-18)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Uitzendkrachten ABU.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 juli 2018, nr. 36992, onder UAW nr. 11988.