Wijziging AVV CAO Timmerindustrie 2016-2017

0
547


2 december 2016

Wijziging AVV CAO Timmerindustrie 2016-2017

Download: AVV CAO Timmerindustrie 2016-2017 (28-11-16)
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 december 2016, nr. 57461, onder UAWnr. 11820.