Wijziging AVV CAO Taxivervoer 2016-2017

0
728


15 december 2016

Wijziging AVV CAO Taxivervoer 2016-2017

Download: > AVV CAO Taxivervoer 2016-2017 (12-12-16)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Taxivervoer.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 december 2016, nr. 59382, onder UAW nr. 11822.