Wijziging AVV CAO Open Teelten 2017

0
1617


23 januari 2017

Wijziging AVV CAO Open Teelten 2017

Download: AVV CAO Open Teelten 2017 (18-01-17)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Open Teelten.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 januari 2017, nr. 4123, onder UAWnr. 11830.