Wijziging AVV CAO MITT 2012-2014, CAO Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

0
823


15 maart 2012

AVV CAO Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2012-2014

Download: > Wijziging AVV CAO Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2012-2014

Besluit: wijziging van algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2012-2014.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 februari 2012, nr. 683, onder UAW nr. 11286.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO