Wijziging AVV CAO Metalektro 2011-2013

0
1417


16 december 2011

Wijziging AVV CAO Metalektro 2011-2013

Download: > Wijziging AVV CAO Metalektro 2011-2013

Besluit: wijziging in de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO Metalektro.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 december 2011, nr. 20979, onder UAW nr. 11251.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO