Wijziging AVV CAO Metaalbewerking 2012-2013

0
1969


16 maart 2012

AVV CAO Metaal en Techniek, Metaalbewerkingsbedrijf 2012-2013

Download: > Wijziging AVV CAO Metaal en Techniek, Metaalbewerkingsbedrijf 2012-2013

Besluit: wijziging van algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 februari 2012, nr. 1795, onder UAW nr. 11285.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO