Wijziging AVV CAO LEO 2018-2019

0
1483

5 oktober 2018

Wijziging AVV CAO LEO 2018-2019

Download: > AVV CAO LEO 2018-2019 (01-10-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 oktober 2018, nr. 44627, onder UAW nr. 12007.