Wijziging AVV CAO Groothandel Groenten en Fruit 2018

0
2055


30 augustus 2018

Wijziging AVV CAO Groothandel Groenten en Fruit 2018

Download: > AVV CAO Groothandel Groenten en Fruit 2018 (29-08-18)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel Groenten en Fruit.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 augustus 2018, nr. 44439, onder UAW nr. 11991.