Wijziging AVV CAO Goud- en Zilvernijverheid 2016-2017

0
120


28 september 2016

Wijziging AVV CAO Goud- en Zilvernijverheid 2016-2017

Download: AVV CAO Goud en Zilver 2016-2017 (26-09-16)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Goud- en Zilvernijverheid.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 september 2016, nr. 46193, onder UAW nr. 11801.