Wijziging AVV CAO Goud en Zilver 2018-2019

0
81


31 januari 2018

Wijziging AVV CAO Goud en Zilver 2018-2019

Download: AVV CAO Goud en Zilver 2018-2019 (29-01-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Goud- en Zilvernijverheid.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 januari 2018, nr. 706, onder UAW nr. 11932.