Wijziging AVV CAO Glastuinbouw 2018

0
1338


21 mei 2018

Wijziging AVV CAO Glastuinbouw 2018

Download: > AVV CAO Glastuinbouw 2018 (16-05-18)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Glastuinbouw.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 mei 2018, nr. 23393, onder UAWnr. nr. 11965.