Wijziging AVV CAO Architecten 2018-2019

0
219


23 juli 2018

Wijziging AVV CAO Architectenbureaus 2018-2019

Download: AVV CAO Architecten 2018-2019 (18-07-18)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 juli 2018, nr. 35947, onder UAWnr. 11986.