Welten wil een eigen CAO

0
576


10 mei 2007

Vakbond de Unie is al enige tijd met Welten aan het praten over de mogelijkheden om tot een eigen Welten CAO te komen. Welten wil daarmee de professionaliteit van haar organisatie ten opzichte van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden onderstrepen. Ook wil Welten daarmee uiting geven aan het wezenlijke verschil dat bestaat tussen Welten als detacheringonderneming voor professionals en de uitzendbranche.

Aan de kant van de vakorganisaties wordt die wens begrepen en zou met een cao tegelijkertijd ook een ‘zekerder’ pakket aan arbeidsvoorwaarden bestaan, waarop de zogenaamde wet op de cao van toepassing is. De cao bevat een aantal op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde bepalingen over vorm en aard arbeidsovereenkomst; vakantie en verlof; arbeidsduur; loon/loongebouw, arbeidsongeschiktheid en pensioen, en verwijst daarbij voor de nadere inhoud veelal naar de Kempenroute. De Kempenroute is de huidige rechtspositieregeling.

Bron: De Unie, 10 mei 2007