Verlenging CAO Woondiensten 2013

0
2056


17 juni 2013

Naam
CAO Woondiensten

Verlenging CAO Woondiensten 2013
> Verlenging CAO Woondiensten 2013

Looptijd
In het akkoord wordt de cao ongewijzigd verlengd met een half jaar, van 1 juli 2013 tot en met 1 januari 2014.

Loonsverhogingen
In november ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 250 bruto. Werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 36 uur, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de arbeidstijd.

Arbeidsvoorwaarden
– Pensioen. De richtleeftijd voor pensioen gaat op 1 januari 2014 van 65 jaar naar 67 jaar. Een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling moet ingaan op 1 januari 2015.
– Omdat de AOW-leeftijd langzaam verschuift, is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer vanaf 1 juli 2013 eindigt op de dag dat de werknemer AOW gerechtigd is, dus niet meer standaard bij 65 jaar.
– CAO-partijen blijven inzetten op Duurzaam Meedoen en reserveren hiervoor 150.000 euro. Dit geld wordt ingezet om individuele medewerkers te stimuleren met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en om praktijkinitiatieven in de branche op het gebied van duurzaam meedoen te ondersteunen.

Bron: FNV Bouw, 17 juni 2013