Verlenging CAO Veronica 2015

0
74


2 februari 2015

CAO-naam
CAO Veronica

Verlenging CAO Veronica 2015
> niet beschikbaar< Looptijd
onbekend

Loonmutaties
Afgesproken is een structurele loonsverhoging van 1 procent over het jaar 2014. Dit betekent dat er zo spoedig mogelijk een uitkering met terugwerkende kracht wordt verstrekt.

Arbeidsvoorwaarden
– Op termijn wordt aansluiting gezocht bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf, deel II Journalistiek. Over de overgangsbepalingen zal nog onderhandeld worden. Tot de overgang formeel een feit is blijft de huidige cao van toepassing.

Bron: CNVJ, 27 januari 2015