Verlenging CAO LEO 2013-2014

0
963


11 juli 2013

Naam

CAO Loonwerk

CAO LEO

CAO Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen

Verlenging CAO LEO 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
1 juli 2013 t/m 30 juni 2014

Loonsverhogingen
– Er is geen ruimte voor extra loon.

Arbeidsvoorwaarden
– De reiskostenvergoeding (artikel 54) wordt per 1 januari 2014 geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer.
– De partijen gaan na de zomer in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • toekomstperspectief van de OBF-regeling mede in relatie tot arbeidsmarktaangelegenheden;
  • toekomstperspectief BBL-regeling;
  • BBL’ers in combinatie met het nieuwe kwalificatiedossier;
  • ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en relatie met het Sociaal Akkoord;
  • uitzendwerk en ter beschikking stellen van arbeid;
  • zeggenschap;
  • tekstvoorstellen werknemers inzake de artikelen 23, 24, 52 en 85 in relatie tot zeggenschap;
  • voorstel van werknemers inzake artikel 55 lid 6 (afspreken dat bij afwijking van cao de afwijkende afspraken gelijkwaardig of beter zijn);
  • voorstel werkgevers tot aanpassing van artikel 69 lid 7.

Bron: CNV Vakmensen, 5 juli 2013